bericht n.a.v. persconferentie 23-02-21

25-02-2021 11:32

In navolging van onze nieuwjaarsboodschap van 3 januari komen wij weer ‘in de lucht’ om de gevolgen van de gisteren gehouden persconferentie van premier Rutte voor ons als basketballclub te verwoorden.

 

De basketballbond NBB hield de mogelijkheid open om de competities, afhankelijk van de maatregelen, telkenmale door te schuiven tot juni/juli, maar ook zij heeft de ultieme beslissingen bij de verenigingen neergelegd of afmaken van de competities met alles wat daarbij komt kijken (zaalreserveringen en daarmee gepaard gaande kosten etc.) nog zinvol is. Hiervoor moesten de verenigingen dit kenbaar maken vóór 1 maart.

Gisteravond hebben wij als bestuur het unanieme besluit genomen om af te zien van het afmaken van de competities, op basis van de genomen maatregelen van de regering en de verwachting voor zaalsporten. Tevens kunnen we melden dat inmiddels een groot aantal verenigingen hiertoe ook besloten heeft, waardoor er sowieso veel ‘gaten’ in de competities verschijnen, mocht e.e.a. op een bepaald moment toch doorgaan.

 

Wat betekent dit concreet voor ons, BC Vossenberg en haar leden?

 

Tot nader order (toekomstige besluiten vanuit de regering) zullen wij in ‘lockdown’ blijven: niemand kan in clubverband in de zaal basketball spelen: wedstrijden noch trainingen.

Zodra binnen sporten weer toegestaan wordt (trainen in de eigen groepen) zullen de trainingen op de gebruikelijke tijden weer plaatsvinden. Mochten wedstrijden t.z.t. ook weer toegestaan zijn, zal de TC i.s.m. bestuur op aangeven van de trainers vriendschappelijke of oefenwedstijden met andere verenigingen organiseren.

 

Op basis van het bovenstaande zal dit seizoen 2020-2021 afgewerkt gaan worden, uiteraard alles volgens de aan te kondigen maatregelen vanuit de overheid en NBB.

 

De contributies, die tot heden voor de helft van het reguliere bedrag geïnd zijn, zullen tot nader orde bevroren blijven: mochten we vóór het einde van het seizoen weer actief kunnen ballen zoals hiervoor beschreven, zullen we het tweede gedeelte van de contributies in alle redelijkheid naar rato verrekenen.

 

‘Leuker kunnen we het niet maken… ‘   


Zodra er verruiming komt in de maatregelen zullen wij jullie direct weer informeren over hoe en wat.

 

Tot zo ver, hou vol en hopelijk tot gauw in de sporthal!

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,

Huib Willers

Voorzitter

Doorzoek de website

Contact

B.C. Vossenberg Oudenbosch Secretaris:
Mevr. Annemarie Boogert
tel: 06-20310639
e-mail: annemarie.boogert@gmail.com

banknummer BC Vossenberg:
NL58 INGB 0005 1380 36

Evenementen Kalender

24-08-2020 12:29

start trainingen

Na een lange periode zonder basketbal kunnen we op vrijdag 28 augustus weer genieten van de eerste trainingsavond. Wie wanneer traint en onder begeleiding van welke trainers is op een andere plaats op deze website te lezen. Wij wensen iedereen een sportief, gezellig en succesvol seizoen toe.
24-08-2020 00:00

Start competitie

Op zaterdag 12 september 2020 start de competitie voor alle teams met een thuiswedstrijd. Het bestuur wenst alle teams een goed, sportief en succesvol seizoen toe.